ladicshaz.hu

Ladics-ház

Ladics-házról

A földszintes polgárház a 19. század elején épült barokk stílusban, jegyzői lakásként. A házba dr. Ladics György jogász feleségével ifjú házasként költözött, majd utódai itt éltek a múzeummá alakításig. A hagyományőrző családban öt generáción át megmaradtak az életmódjukat tükröző bútorok, tárgyak, öltözékek s a szellemi életükről tanúskodó emlékek. A város az épület és a gyűjtemény felvásárlása után a házban múzeumot hozott létre.

LadicsHaz_LaszloIncze-(11)_1

Ladics családról

Ladics György 1834-ben született egy kimondottan szegény szarvasi evangélikus fésűs családban.
Története egyértelmű sikertörténet, hiszen a nagy szegénységből tehetsége, kitartása révén küzdötte fel magát, ügyvéd és tiszti főügyész lett.
Jogászi szakértelmével többek között a Wenkcheim grófi családot segítette, emellett Gyula városában tartott fenn ügyvédi magánpraxist.
A Ladicsok a város nagy tekintélynek örvendő lakói voltak.

A hagyatékról

Túlzás nélkül állítható, hogy a Ladics család hagyatéka különleges értéke Gyula városának, s a maga nemében egyedülálló történeti forrása és dokumentuma a vidéki polgárság életének a dualizmus kori és a két világháború közötti Magyarországon. Míg a paraszti életmódot és lakáskultúrát bemutató tájházak rendszere, az egész országot behálózza, és a társadalmi paletta másik oldalát megjelenítő szépen berendezett nemesi, főúri otthonokra is találhatunk példákat, addig a polgárság világának a Ladics-ház az egyedüli teljesen berendezett tanúja. 

Hazánkban nincs más hasonló komplexitású polgári együttes, melynek keretében úgy a tárgyi, mint az irattári, dokumentációs anyagok egységesen megmaradtak volna. A hagyaték magába foglalja a család XIX. század elején épített lakóházát annak teljes bútorzatával, a családtagok használati és személyes tárgyait, valamint a családi könyvtárat és dokumentumgyűjteményt. Általa megismerhetővé válik a dualizmuskori, illetve a két világháború közötti Magyarország polgári kultúrájának teljessége.

Bepillantás

Készítette: Forum Hungaricum Nonprofit Kft. – Török Melinda

Galéria

Nyitvatartás

Felújítás miatt átmenetileg zárva.

Jegyárak

Felnőtt: 1600 Ft

Kedvezményes: 800 Ft

Térítésmentes: 6 év alatt

HungaryCard tulajdonosok 50% kedvezménnyel válthatnak teljes árú felnőtt belépőt.

Fejlesztések

A megújuló kiállítás alapkoncepciója, hogy a meglévő enteriőrök nem változnak. Ennek az a varázsa, hogy az eredeti környezetben maradva, mégis azokon – a digitális technika segítségével – túllépve mutatják be a Ladics család történetét, a kor jellemzőit, és mesélik el a családhoz kötődő sztorikat.

Temperált, üvegezett fogadótér vezet be a Ladics-ház folyosójára. A folyosón található családtörténeti tematika kiegészül egy nagyméretű holografikus kivetítésen alapuló interaktív installációval. A hologram az egyik Ladics fiút jeleníti meg, aki mesterséges intelligencia segítségével meséli el a család történetét.

A második szobában megszólal a Ladics család egykori zongorája, amikor a látogató elhalad mellette. A halk zongorajáték mozgásérzékelő segítségével indul el. A kialakított épülethangrendszer fokozza a látogatói élményt. A kiállítóterekben elhelyezett kötelek kiváltását szolgálják az infrakapuk elhelyezése, amelyek interaktív elemeket tartalmaznak. A látogatóforgalom elől elzárt tereket kulturáltabb, modernebb formában kerülnek elkerítésre.

Az „üvegszoba” (nyári ebédlő, olvasó, pipázó, kávézó) közepén 10 személyre terített asztal, kétoldalt értékes porcelánokat tartalmazó tálasok. Az ablaküvegen ifj. Ladics László kéznyoma látható, aki gyermeki csínytevéssel 1916-ban belekarcolta nevét az üvegbe. A családtörténetben számos hasonló sztori, történet fellelhető, melyekre felfűzhetőek a garantált programok, melyek az előzőekben bemutatott szempontok szerint kerülnek kialakításra. Egy kiállítóhely esetében különösen fontos a hitelesség, ezért a feldolgozható történeteket és legendákat minden esetben kutatások előzik meg, majd a történész szakemberek hagyják jóvá programra tűzésüket.

Izgalmas elemek kerülnek kialakításra az eddig nem bemutatott helyiségekben. Új kiállítótér, a 19. századi polgári fürdőszoba interaktív installációja mutatja be a vezetékes vízhálózat előtti polgári fürdési szokásokat. A helységben a mai kor embere számára számos különlegesség található. A látogatók megismerhetik a Ladics család fürdőszobáját, a korabeli – a padlástérből utántöltött – ejtőtartályos melegvíz-előállítást és a kor tisztálkodási lehetőségeit.

„Vidd haza a Ladics kiállítást!” – persze nem eredetiben!
Szintén új kiállítótér a 19. századi konyha és a kamra, amelyek korhű, kipróbálható replikákkal kerülnek berendezésre. Mindkét helyiségben innovatív fotópont kerül kialakításra. Az előre regisztrált látogatóknak lehetősége nyílik a kiállítási enteriőrökben korhű ruhába beöltözve 3D szkennellt (térszkennelt) képek elkészíttetésére. A képeket igény esetén 3D nyomtatóval ki is lehet nyomtatni.

Kinn az udvar elején szép arányú gloriette fehérre festettt ülőgarnitúrával. Az udvar végén a keresztépületben kocsiszín, istálló, hátsó kamra, hátsó konyha, cselédszoba volt, amelyek az eddig nem bemutatott helyiségek köréhez tartoznak.

Virtuális hintózás a korabeli Gyulán
A kocsiszínbe helyezett hintóreplikára felülve, a látogatók VR szemüvegek segítségével járhatják be a 19. századi Gyula belvárosát. Miután a vendég felveszi a VR szemüveget, elindul a hintó és utasával együtt kihajt a Jókai utcába. Az animáció 1,5 – 2 perces, a tartalom 3D renderelt grafika, nem filmfelvétel.

A kocsiszínből átjuthatunk a szomszédos Százéves Cukrászda udvarára, hiszen a Ladics-ház látogatói a Százéves Cukrászdában kialakított vizesblokkokat használhatják. A két épület között beléptetőrendszer kerül elhelyezésre. A kocsiszín cukrászda felöli oldalát üvegfelület alkotja. Az alapkoncepció, hogy a Százéves Cukrászda udvarán fogyasztó vendégeket interaktív módon invitálják a kiállításra. Ezt segíti a Ladics kisfiú holografikus megjelenítése, aki szórakoztató előadásmódban leselkedik, csúfolódik egy kicsit, és megpróbálja átcsalogatni a cukrászda vendégeit.

Időszaki Ladics kiállítóterem
Az udvar végén elhelyezkedő keresztépületben interaktív időszaki kiállítótér kerül kialakításra, ahol a gazdag Ladics hagyaték eddigiekben bemutatásra nem kerülő részét dolgozzák fel és mutatják be a látogatóknak. Így az állandó kiállítás rendszeresen megújul. Ebben az épületben kapnak helyet a múzeumpedagógiai foglalkozások és a paravános öltözőhelyiségek a korhű ruhákhoz.

Projekttájékoztató

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata
Projekt címe: Gyula város komplex turisztikai fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 1 099 998 539 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. december 30.
Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00012
Pályázat benyújtásának ideje: 2020. december 14.
Támogatási szerződés hatálybalépése: 2021. június 1.

A projekt célja Gyula Város Önkormányzata turisztikai kínálatának fejlesztése a térség természeti adottságaira épülő kulturális és aktív turisztikai kínálatok érdekében.
A projekt keretében egyrészt a kerékpárút hálózat egyik hiányzó eleme, a Nagyváradi úti kerékpárút kiépítése történt meg. A kulturális turizmuson belül pedig a Ladics-ház, valamint a Százéves Cukrászda fejlesztése valósult meg.
Cél az érintett két védett ingatlan felújítása, illetve olyan turisztikai élményelemek létrehozása volt, ami minden Gyulára látogató vendég számára megkerülhetetlen turisztikai célpontot jelent.

Kapcsolat